Jak oszczędzać na koncie oszczędnościowym?

Konta oszczędnościowe to jedne z najczęściej przewijających się w bankowych ofertach produktów. Może je założyć każdy i jest to metoda oszczędzania gwarantująca względną swobodę. Jeśli nosisz się z zamiarem założenia takiego rachunku, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przekonaj się, co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku w banku.

Konto oszczędnościowe – na czym polega?

Konta oszczędnościowego nie należy mylić z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, czyli kontem osobistym. To drugie służy do wykonywania przelewów, rozliczania transakcji czy samego przechowywania gotówki. Konto osobiste nie jest sposobem na oszczędzanie pieniędzy, bowiem zdecydowana większość z nich nie jest oprocentowana. Innymi słowy, oba rachunki służą do różnych celów i trzeba posiadać konto osobiste, by móc założyć konto oszczędnościowe.

Czym są więc konta oszczędnościowe i jaka jest ich funkcja? Zakłada się je w celu pomnażania posiadanej nadwyżki środków. Każdy taki rachunek jest oprocentowany zmiennie, w oparciu o stopy procentowe NBP lub wybrany wskaźnik rynku międzybankowego (najczęściej WIBOR). Konto oszczędnościowe, w przeciwieństwie do lokaty, nie jest zakładane na określony okres – można je prowadzić bezterminowo.


Oszczędności

Oszczędzanie z kontem oszczędnościowym

Największą zaletą tych produktów jest fakt, że dają one dużą swobodę. W dowolnym momencie możemy wypłacać środki z rachunku na konto osobiste lub zwiększać saldo o kolejne kwoty, co nie jest możliwe w przypadku lokat, gdzie nasze oszczędności są zamrożone. Warto jednak zaznaczyć, że wiele banków wprowadza ograniczenia co do liczby przelewów wewnętrznych w miesiącu. Często tylko pierwszy z nich jest darmowy, a za każdy kolejny instytucja pobiera opłatę. Wówczas, jeśli często korzystamy ze środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym, prowadzenie takiego rachunku może być nieopłacalne i zamiast cieszyć się z odsetek, możemy odnotowywać straty.

Okazją do większego zysku w czasach, gdy stopy procentowe są wyjątkowo niskie, są organizowane przez banki promocje w kontach oszczędnościowych. Są one jednak ograniczone czasowo, a zainteresowany nimi klient musi liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków – np. założeniem konta w tym samym banku, utrzymywanie salda w określonej wysokości czy zasilanie rachunku regularnymi wpływami w danej kwocie.