IKE i IKZE – oszczędzanie w ramach III filara

Kalkulacje nie pozostawiają złudzeń – przyszłe emerytury Polaków nie napawają optymizmem. Dlatego dobrą praktyką jest oszczędzanie na ten czas w ramach tzw. III filara, który jest dobrowolny. Do wyboru są IKE i IKZE. Na czym polegają, czym się różnią, i jakie korzyści wynikają ze skorzystania z takiej oferty?

Oszczędzanie na emeryturę – trzy filary

Dla przypomnienia – w polskim systemie emerytalnym istnieją trzy filary oszczędzania. Pierwszy z nich to ZUS, drugi – OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) i subkonto w ZUS (lub samo subkonto w ZUS). Są one obowiązkowe – na poczet składek ZUS pobierana jest część Twojego wynagrodzenia. Środków tych nie można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Trzeci, dobrowolny filar, stanowią zaś prywatne formy oszczędzania na emeryturę, wśród których możemy wyróżnić Pracownicze Plany Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz właśnie IKE i IKZE. Co warto o nich wiedzieć?


Oszczędzanie na emeryturę

IKE czy IKZE?

Jednym z najważniejszych argumentów za tym, by założyć IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, jest fakt, że nie obejmuje ich 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych, zwany podatkiem Belki. Dotyczy on np. lokat i kont oszczędnościowych. Aby uniknąć daniny, należy w pięciu dowolnych latach przelać do IKE choćby symboliczną kwotę. Wówczas, po osiągnięciu 55. lub 60. roku życia, możemy cieszyć się oszczędnościami nieobarczonymi podatkiem.

Z kolei zakładając IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, również możemy uniknąć podatku Belki, jednak dostęp do środków uzyskujemy dopiero po ukończeniu 65. roku życia. Zarówno przy IKE, jak i IKZE obowiązuje ustalony limit wpłat – jednak w przypadku IKZE jest on niższy. Zaletą IKZE jest jednak fakt, że oszczędności na nim zgromadzone są zwolnione z podatku PIT.

A jak trzeci filar oszczędzania na emeryturę wypada na tle dwóch pierwszych? W przeciwieństwie do składek ZUS, pieniądze znajdujące się na IKE lub IKZE mogą być dziedziczone. Dodatkowo mamy możliwość, by skorzystać z nich jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale tutaj uwaga – z IKE przed czasem możemy wypłacić tylko część oszczędności, z IKZE – tylko całość. Jeśli się na to zdecydujemy, to przy IKE będziemy musieli uregulować podatek Belki, zaś w przypadku IKZE – podatek dochodowy.